Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Mitchell Koolen handelend onder de naam: Pixzl Photography.


Bij het boeken van een fotoshoot bij Pixzl Photography gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. Pixzl Photography zal in deze algemene voorwaarden worden benoemd als fotograaf of Pixzl Photography

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden verstrekt aan Pixzl Photography. Door het aanvaarden van een opdracht, gaat de opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden.

Fotograaf neemt geen solo-opdrachten aan van personen onder de 18 jaar, deze zullen met toestemming van een ouder/wettelijke verzorger danwel voogd en onder begeleiding van deze wel een fotoshoot kunnen boeken en uitwerken bij Pixzl Photography.

Personen tussen de 18 tot 23 jaar dienen een volwassen persoon als begeleiding mee te nemen welke eveneens aanwezig is tijdens de shoot.

Levering

Pixzl Photography streeft ernaar om de foto’s binnen 3 weken na shoot datum via de dienst Wetransfer aan te leveren. Indien dit niet mogelijk is, zal de fotograaf dit tijdig melden aan de opdrachtgever.

Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.

Bij het plaatsen van de foto’s op social media, dient de naam van de fotograaf vermeld te worden. De foto’s gemaakt door Pixzl Photography mogen niet zonder toestemming of schriftelijk overleg van de fotograaf bewerkt worden.

De fotograaf biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden. RAW-bestanden worden niet geleverd.

De factuur dient betaald te worden bij het sturen van de preview. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur heeft betaald, is de fotograaf gerechtigd om rente in rekening te brengen.

Auteursrecht foto’s

Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s mogen wel gedeeld worden op Social media tenzij anders schriftelijk overeen gekomen
Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven, tenzij schriftelijk overeengekomen
Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen met verwijzingen naar: website pixzl.nl of @pixzl.nl of met de text, Foto’s gemaakt door Mitchell Koolen/Pixzl Photography.

Algemene Voorwaarden geregistreerd bij Kamer van Koophandel KVK 92984029

Website: pixzl.nl – Email: info@pixzl.nl